MENYJA KRYESORE

AAB LAJME

Prishtinë, 18 prill 2015 - U publikua numri më i ri i revistës së studentëve të Fakultetit të Gazetarisë në AAB "COLLOQUIUM".

Më shumë »


AAB STORJE
SUKSESI

Të gjitha »

Ju prezantojmë dy nga të diplomuarit e degës së Gjakovës: Dashnore Mejzini dhe Blerim Tahiraj

2015-03-24 09:03:08

Shumica e të diplomuarve të AAB-së, jo vetëm në Prishtinë, por edhe në degët e tjera si në Ferizaj ashtu edhe në Gjakovë, në tregun e punës janë gjetur lehtë dhe në pozita të mira menaxhuese.

Më shumë »

75%

E studentëve të diplomuar janë në marrëdhënie pune

AAB
SOCIAL

Facebook

Copyright AAB