Konkurse

KONKURS

28.01.2014

Për zgjedhje/rizgjedhje të mësimdhënësve në të gjitha thirrjet mësimore shkencoremë shumë

Konkurs

31.07.2013

Në bazë të nenit 33 të Statutit, BPrAL AAB, Bordi i Institucionit të Arsimit Universitar AAB shpallmë shumë

Konkurs i brendshëm për montazhierë/kameramanë

08.11.2012

Aplikuesit duhet të dërgojnë CV-në e tyre dhe një letër motivuese në lokalet e Televizionit ART, në objektin IV, Universiteti AAB, apo në e-mail adresën: art@universitetiaab.comKonkursi mbetet i hapur deri më 17 nëntor 2012, ora 16.00.më shumë

Konkurs - vend i lirë pune Asistente Administrative në Rektorat

08.11.2012

Dokumentacioni i kërkuar për aplikim dorëzohet në Zyrën e Administratës Qendrore, Objekti I, Kati i II, ose përmes e-mailit në albulena.ramadani@universitetiaab.com Dokumentacioni dorëzohet në kopje dhe është i pakthyeshëm. Nuk japim përgjegjësi për dokumentacionin e dorëzuar në origjinal.Data e fundit për pranimin e aplikacioneve është 23.11.2012, në orën 16:00.më shumë

previous

1-4 Nga 4

next