Bashkëpunimet

Universiteti AAB deri tani ka arritur marrëveshje bashkëpunimi bilaterale me këto Universitete brenda dhe jashtë vendit  si dhe me institucione për hulumtim:

1. Universiteti i Bremenit – Gjermani (www.uni-bremen.de)
-  Fakulteti Juridik;
-  Fakulteti i Shkencave të Komunikimit

2. Universiteti i Lubjanës – Slloveni (www.uni-lj.si/en)
-  Fakulteti i Shkencave Shoqërore;
-  Fakulteti i Arkitekturës;
-  Fakulteti i Edukatës Fizike dhe Sportit

3. Universiteti Primorska – Slloveni (www.upr.si/en)
-  Fakulteti i Menaxhmentit;
-  Fakulteti i Turizimit

4. Universiteti i Sarajevës – Bosnjë e Hercegovinë
(www.unsa.ba/s/index.php)
-  Fakulteti i Shkencave Kriminalistike

5. Universiteti Marin Barleti – Shqipëri (www.umb.edu.al)

6. Universiteti i Nova Goricës -  Slloveni (www.ung.si/en)

7. Universiteti Europian i Tiranës - Shqipëri (www.uet-edu.al)

8. Universiteti Shtetëror i Tetovës- Maqedoni  (www.unite.edu.mk)

 

Institucionet:

1. Akademia e Shkencave dhe Arteve të Sllovenisë (www.sazu.si)

2. Biblioteka Kombëtare dhe Universitare e Kosovës (www.ashak.org)

3. Instituti Slloven për Studime të Emigrimit  

4. Instituti i Shkencës Informative (IZUM) – Maribor, Slloveni
(www.izum.si)

5. Instituti i Evropës Juglindore Prishtinë

6. Oda Ekonomike e Kosovës (www.oek-kcc.org)

7. Instituti i Historisë Prishtinë (www.ihp-ks.org)

8. Arkivi i Kosovës