Orari i konsultimeve për studentët e vitit të parë - Fakulteti Juridik & Administratë Publike

Njoftohen studentët e vitit të parë të Fakultetit Juridik dhe Administratës Publike , se marrja e notave dhe konsultimet  nga  lënda "Fillet e së Drejtës ", Prof.Dr.Ramë Buja,  do të mbahen të Martën, me daten 25/09/2012 , nga ora 17:00.