Orari i Konsultimeve për Fakultetin Ekonomik

Njoftohen studentët e vitit të tret të Fakultetit Ekonomik, se orari i konsultimeve për këto lëndë, do të jetë si vijon:

 


E-biznesi
Prof.Dr. Ilir Doçi, më 28.09.2012, ora 16:00

 

Sociologji Ekonomike
Prof.Dr. Anton Berishaj, më 01.10.2012, ora 17:00