Kontakti

Adresa:
Zona Industriale Prishtinë-Fushë Kosovë
10000 Prishtinë, Republika e Kosovës

Tel:
+381 (0) 38 601 019
+381 (0) 38 555 444
+377 (0) 45 284 797
+386 (0) 49 603 666


Skype:
helpdesk.aab


E-mail:
[email protected]