Universiteti AAB organizon kurse intensive përgatitore për provimin e maturës

Me qëllim të përgatitjes sa më të mirë, dhe me synimin për të përfunduar me sukses shkollimin tuaj të mesëm, Universiteti AAB edhe këtë vit organizon kurse intensive  përgatitore për provimin e maturës, në këto lëndë:

  • Fizikë
  • Kimi
  • Ekonomi
  • Informatikë


Pjesa e dytë e kurseve fillon nga dita e hënë (18.06.2012 – 22.06.2012) nga ora 09:00, në objektet e Universitetit AAB.


Tashmë janë përzgjedhur profesorët më eminentë  të lëndëve përkatëse, të cilët do të ju përgatisin që testin kombëtar ta kaloni me sukses.


Kurset përgatitore nga këto lëndë do të mbahen falas për të gjithë maturantët e interesuar  nga të gjitha vendbanimet e Republikës së Kosovës.