Njoftim - Konsultimet nga lënda "Menaxhment" do të mbahen më 23.06.2012